top of page
Making a Basket

PRIVACYBELEID

Privacyverklaring

Dari-Store respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, verspreidt en in gescheiden met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en goed mogelijk af te handelen, maar ook om verkoopanalyses en persoonlijk gebonden marketingacties uit te voeren. Mochten wij uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij hier uw toestemming voor vragen.


Als u bij Dari-Store een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop op de hoogte te houden. In uw Dari-Store account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, e-mailadres, telefoonnummer, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij elke nieuwe bestelling opnieuw moet invoeren. Voor bescherming en verbetering van de privacy van onze gebruikers houden wij ons aan de EU-USA Privacy Shield Principes. 


Vertrek aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het hierboven beschreven doel.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

  • Pakketservice 

  • Hostingpartner 


Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te minimaliseren. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, behalve als dit verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij daar toestemming voor vragen hebben.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.


Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jongere personen dan 16 jaar) indien de schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.


beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende technische en gedetailleerde maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 


Rechten omtrent uw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage

  • Recht op rectificatie

  • Recht op wissing (vergetelheid)

  • Recht op beperking van de verwerking

  • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)

  • Recht van bezwaar

  • Recht op intrekking vergunning

  • Recht om een klacht in te dienen

Wanneer u inzage heeft in de persoonsgegevens van Dari-Store over u vastgelegd of gebruik wilt maken van een van de andere positieve rechten, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice via info@dari-store.com

Dari-Store zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.


Links naar andere websites en social media
Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.


Privacybeleid social media foto's
Dari-Store kan u vragen of we uw Instagramfoto voor marketingdoeleinden mogen gebruiken. We nemen contact met u op als u een fotopost en archief Dari-Store vermeldt, door ons account (@storedari) te taggen of het gebruik van een van onze hashtags. Zonder uw toestemming gebruiken we de foto niet. U kunt uw foto vervolgens weergeven op onze website, op ons Instagram-account of in onze sociale media-advertenties op Facebook en Instagram.


Cookies en webstatistieken
Net als andere webwinkels maakt ook Dari-Store gebruik van zgn. 'koekjes'. Dit zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u de Dari-Store-website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dankzij cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Dari-Store gebruikte cookies om uw instellingen en voorkeuren te volgen, doorlopend een volgend bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller.

Mbv cookies registreren wij ook hoe vaak de Dari-Store website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van onze bezoekers zijn. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.


Welke cookies worden door Dari-Store gebruikt?
1. Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen kunnen worden gevolgd en begeleid tussen de verschillende pagina's.
2. Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina's het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.


U kunt uw eigen browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de werkbalk van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site deze nog steeds kunt bezoeken, is het echter mogelijk dat cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten van elementen van de site werken niet optimaal. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met u uit te komen. 


Wijzigingen
Ons privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons recht voor deze privacyverklaring aan te passagiers. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.


Contact
Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Dari-winkel

info@dari-store.com

Laatste versie: 10 januari 2022

bottom of page